Suukirurgias on saabunud aeg vahetada välja kõik pöörlevate otsikutega instrumendid!

 

   Angelo Christian Trödhan, meditsiinidotsent ja hambaarst,
Viangchani Tervishoiuülikooli hambaravi osakonna aseprofessor

Kosmeetilise ja taastava näo- ja lõualuukirurgia spetsialist

Üldhambaravi, suukirurgia ja implantoloogia spetsialist

Viini Näo Esteetika Keskuse juhataja

Viinis Wilhelmine linnahaigla traumatoloogia osakonna spetsialistide konsiiliumi  liige

Eisenstadt’i linnahaigla “Halastajavennad“ spetsialistide konsiiliumi liige

Viinis erakliinik „Confraternitaet“ alaline spetsialist 

 


Kuubal Sancti Spiritus’e näo-ja lõualuude kirurgia osakonna abiprofessor ja Laoses Viangchani Rahvusvahelise Meditsiiniülikooli abiprofessor

Ultrahelikirurgia ja Implantoloogia Rahvusvahelise Akadeemia president (IAUSI, www.iausi.org/)

TKW uurimisrühma asutajaliige (dr Trödhan, dr Kurrek/Saksamaa, dr Wainwright Saksamaa/USA, INTRALIFT protseduuri patendi kaasomanik)

Dr Troedhan on üks juhtivaid ultraheliseadmeid kasutavaid kirurge, ultrahelikirurgia spetsialist ning kõikjal maailmas rahvusvahelistele kongressidele ja töötubadesse sageli esinema kutsutud isik (esinenud Šveitsis, Prantsusmaal, Taanis,
Norras, Rootsis, Hispaanias, Hollandis, Saksamaal, Bulgaarias, Egiptuses, Liibanonis, Singapuris, Laoses, Kuubal, Indias, Colombias jne).

Meie TKW uurimisrühm (dr Kurrek, dr Wainwright ja mina) alustas 2005. aasta alguses suukirurgias kirurgiliste ultraheliseadmete pideva kasutamisega. Avastasime kohe selle uue tehnoloogia uskumatu potentsiaali, pakkusime ultrahelikirurgia õppimisvõimalust arstikoolitusele järgneval implantoloogia koolituskursusel ning alustasime teaduslikku uurimistööd ja nõuetekohase kirurgilise protokolli ning uute ultrahelikirurgiaseadmete välja töötamist, mis oli esialgu raske, sest seadmete tootjad ei uskunud eriti selle uue tehnoloogia edusse.
Pärast mõningate ultrahelikirurgiaseadmete tootjatega kontakteerumist saime lõpuks pärast tulutuid koostöökatseid teiste tootjatega enda partneriks Satelec-ACTEONi, mis tegeles arendustööga asjatundlikult ja tõhusalt. 2007. aastaks kasutasid kliinikus kõik meie uurimisrühma liikmed ultrahelikirurgiat kõigi suu ning näo- ja lõualuukirurgia protseduuride ainsa vahendina, seda nii apikotoomia kui ka keeruliste bimaksilaarsete ortognaatsete osteotoomiate korral. Kasutuselt kadusid täielikult pöörlevad instrumendid, välja arvatud implantaadipuurid, mis on ainus pöördinstrument, mida ei saa kirurgiliste ultraheliseadmetega asendada kuna implantaadisüsteemid on väga mitmekesised.
Kõige võimsamate ja keerukamate ülitäpse koereaktsioonide eristusvõimalusega ultraheli voolugeneraatorite kasutuselevõtuga (nt Piezotome II) sai ultrahelikirurgiast kõikjal maailmas uus erialasuund suu-, näo-ja lõualuukirurgias.

Milleks seda kasutada?

Lühidalt öeldes teeb see patsiendi suutervishoiu heaks sama, mida elektrilised hambaharjad. Hari, mis vibreerib vastavalt punase-valge tehnikale 25 000-30 000 korda minutis, võimaldab veatut, eelkõige atraumaatilist hammaste ja igemete puhastamist sellise täpsusega, mida pole võimalik tavalise hambaharjaga saavutada. Patsiendi suu korralik puhastamine tähendab nüüd seda, et ultrahelihambaharja hoitakse vaid kerge survega vastu iget ja hambaid.
Sama kehtib ka kirurgiliste ultraheliseadmete, nt Piezotome II, puhul: mini- ja mikroseadmed sooritavad 25 000-30 000 vibratsiooni SEKUNDIS, kus kirurgi töö taandub lihtsalt kirurgilise operatsiooni juhtimisele selle asemel, et keskenduda pöörleva kirurgilise instrumendi taltsutamisele, mida on selle pöördejõu tõttu raske paigal hoida.
Pealegi võimaldab ultrahelikirurgia sooritada protseduure traumat tekitamata, kaitstes ühtlasi ka pehmeid kudesid. Teiste instrumentidega on võimatu sellist tulemust saavutada, mistõttu ületavad ultraheliseadmed oma omadustelt pöörlevaid instrumente 100%-liselt. Püüdke mingi muu seadmega peale ultraheli kirurgiaseadme teha täpset osteotoomiat, mis on kujutatud pildil 1 – see ei õnnestu.

Enamik kaasaegseid minimaalselt invasiivseid ja/või traumat mittetekitavaid kirurgilisi protseduure on teostatavad üksnes tänu ultrahelikirurgiale, sest pöörlevaid instrumente ei õnnestu suus hästi suunata ning nendega töötamisel kaasneb suur luukadu, eriti kui tuleb luud kasvatada, kuid ka suurt täpsust nõudvatel luukadu mittehõlmavate ortognaatsete osteotoomiate teostamisel.
Ainsaks kasusaajaks ei ole kirurg, kes saab operatsiooni teostada varem kujuteldamatu täpsusega ning stressi tundmata, sest sellest võidavad ka ultrahelikirurgia instrumentidega ravitavad patsiendid. TKW uurimisrühm tõendas kaheaastase mitmeid keskuseid hõlmava uurimusega, et operatsioonijärgne turse ja valu vähenesid 50% siis, kui operatsioonil kasutati piezokirurgilisi seadmeid. See tulemus on saavutatud minimaalselt invasiivsete operatsioonidega, kus pehmekudede eemaldamisel ja säilitamisel on jõutud suurima võimaliku täpsuseni, luulõiked teostatakse kadudeta ja atraumaatiliselt ning ultrahelilained ergutavad pehme- ja kõvakudede paranemist, mida kasutatakse paranemistsükli kiirendamiseks ka traumatoloogias. Kuigi ultrahelikirurgia on endiselt uus meditsiiniharu, on kirurgiliste ultraheliseadmete rakendamise mõju molekulaarsel ja mikrobioloogilisel tasandil uuritud juba kõikjal maailmas ning on leitud hämmastavaid tõendeid paranemistempo kiirenemisest.
Suu- ning näo- ja lõualuukirurgia komplikatsioonide esinemissagedus ultrahelikirurgia kasutamisel langes kõigis valdkondades märkimisväärselt, tulenedes täpsusest ja atraumaatilisusest, kuid ka ultrahelilainete mikrobioloogilisel tasandil toimivast kiiremast paranemisest.
Seega ei ole hetkel ega tulevikus muud võimalust kui minna täielikult üle ultrahelikirurgiale ning pöörlevaid instrumente enam mitte kasutada, lähtudes meditsiinieetika üldpõhimõttest tekitada võimalikult väikseid kahjustusi ning garanteerida operatsioonide maksimaalne edu.

Kas ultraheli voolugeneraator on loodud kõiki pöörlevaid instrumente asendama?

Ultrahelikirurgiat kritiseeritakse peamiselt selle eest, et operatsioonid võtavad kauem aega, pikendades seeläbi kirurgilisi protseduure ning kahandades päevast patsientide hulka.
Taas kord õnnestus TKW uurimisrühmal tõestada, et ultrahelikirurgias toimub õpikõvera läbimine, mis sarnaneb mistahes teise välja töötatud uue kirurgilise meetodi omandamisega. Kuna kirurgi käsi on harjunud pöörlevate instrumentidega töötama, siis võtab taktiilsete ja kompimismeelega seotud liigutuste muutmine pisut aega, enne kui suudetakse Piezotome II-ga pingevabalt operatsioone teostada ning õppida uut eelseisvat kirurgilist protseduuri kavandama.
Just uus Piezotome II pakub kolm korda suuremat võimsust kui ükski varasem seade. Teised seadmed lakkavad liigse rõhu avaldamisel töötamast, kuid Piezotome II jätkab optimaalset tööd. Tegelikult puudub igasugune vajadus instrumendile survet avaldada. See töötab ise suurepäraselt mitmete erinevate seadmeotsikutega, mida kasutatakse proteetikas, endodontias, periodontias ja kirurgilistel protseduuridel.
Saavutamaks kiiremat õpikõverat pakub IAUSI koostöös Satelec-ACTEONiga korralikku baaskoolitust.
Alguses kulub rutiinsete kirurgiliste protseduuride tegemisele, nt lõualuus peetunud tarkusehammaste eemaldamisele, apikotoomiale, luukoe ümberistutamisele, osteotoomiale jms protseduuridele 50% rohkem aega kui pöörlevate instrumentide kasutamisel, kuid see muutub 10-15 sama tüüpi operatsiooni järel ning ajakulu on sama mis varem. Kui kirurg on 25-30 ultrahelikirurgilise operatsiooni järel saavutanud rutiini, langeb objektiivne ajakulu võrreldes pöörlevate instrumentide kasutamisega veelgi. Subjektiivne tunne ütleb endiselt, et tegemist on aeglasema kirurgilise meetodiga, sest ilma veritsuse, ulatusliku luuvigastuse, puhta operatsioonikoha ja ohutusalaste teadmisteta on kõik kirurgi peamised stressorid ammendatud, muutes olemise mugavaks ning tekitades illusiooni aja venimisest. Lihtsaim viis sellest tundest üle saamiseks on mõõta ultrahelikirurgilisele operatsioonile kuluvat aega.

ULTRAHELIKIRURGIA võimaldab teha toiminguid, mis olid teoreetiliselt juba ammu välja töötatud, kuid neid ei saanud õigete instrumentide puudumisel ellu rakendada.

INTRALIFT: seda tüüpi universaalselt rakendatava põskkoopa põhja tõstmise toimingu (Sinuslift) on välja töötanud TKW uurimisrühm koostöös Satelec-ACTEONiga ning see võimaldab minimaalselt invasiivset põskkoopa põhja tõstmist kombineerituna väiksema põskkoopa limaskesta perforatsiooniohuga, kus tõstmismaht ja ulatus on täpselt skaleeritav.
Tipus 3 mm läbimõõduga ultraheliseadme teemantotsikutega teostatakse tähtis samm – põskkoopa limaskesta eraldamine luulisest põhjast -, kasutades selleks  kõige vähem traumaatilist ultraheli hüdrodünaamika põhimõtet kombineerituna õõne moodustumise efektiga (hüdrodünaamiline ultraheli õõnt moodustav põskkoopa põhja tõstmine, HUCSL-IntraLift, pilt 2)

 

 

Alveolaarharja avamine ja laiendamine (vertikaalne ja horisontaalne): äsja välja töötatud ultraheli luuskalpellide ja laiendajatega (TKW & ACTEON) saab teostada kadudeta osteotoomiat nii verikaal- kui ka horisontaaltasapinnal ning traumadeta kulgevat laiendamist, kus puudub vajadus ümbritseva periosti eemaldamiseks, võimaldades kirurgil lõualuud avada kuni laiuseni 1,5 mm. (pilt 3)

Periostialuse kanali tehnika: ultrahelikirurgia võimaldab kõige atraumaatilisemat periosti eraldamist selle all asetsevast luust, valmistades nii periostialused kanalid ette luusiirete tegemiseks. See ammutuntud tehnika on nüüd Piezotome II seadme abil igal kirurgil kergesti teostatav. (pilt 4)


Peetunud tarkusehambad, apikotoomia: 
kui alalõualuu retromolaari ja molaaride piirkonnas pöörlevaid instrumente kasutades tuleb kirurgil pidevalt jälgida, et ei kahjustataks mandibulaar- ja/või keelenärvi, siis ultrahelikirurgia seadmete kasutamisel on pehmekudede vigastusvõimalus väike kui kasutada seadet vastavalt juhendis toodud õpetusele.

Eelkõige peetunud tarkusehamba eemaldamisel ja alalõualuu molaaride apikotoomial puudub nüüd peetunud hambale või juuretipule ligi pääsemiseks vajadus lõualuud hävitada, sest bukaalse luu osteotoomiat saab teha luukadudeta ning taastada anatoomiliselt korrektne kuju peetunud tarkusehamba eemaldamise või molaari apikotoomia järel. Lisaks sellele ei sega kirurgi operatsioonikohal enam rohke veritsus. Kude mitte hävitav ligipääs operatsioonikohale võib küll võrreldes terve luukoe ära puurimisega olla ajakulukam, kuid selle korvab topelt puhas ja täpne apikotoomia või kogu peetunud hamba eemaldamine, kus lõualuu anatoomia jääb endiseks ning patsienti säästetakse pikast turse ja valu kannatamise perioodist.

Kokkuvõte:

Kui teaduse ja tehnika viimast sõna defineerida protseduuride atraumaatilisuse, vähima riski ja minimaalse ebaõnnestumise parameetrite järgi, siis puudub ultrahelikirurgiale igasugune alternatiiv. Seetõttu ei kasuta meie kliinik alates 2007. aasta keskpaigast enam pöörlevaid instrumente, välja arvatud implantaadi trepanatsiooni tegemisel. Alates 2007. aasta keskelt kasutame Piezotome I ning alates 2009 Piezotome II.

Angelo Christian Trödhan, ülikooli meditsiinidotsent ja hambaarst
Täiendav info
http://www.iausi.org/

Kasutajaaporti koostaja:
Acteon Germany GmbH
Industriestrasse 9
40822 Mettmann
Tel.: +49 2104 – 95 65 10
Fax:+49 2104 – 95 65 11
E-post: info@de.acteongroup.com
Internet: www.de.acteongroup.com